Priser

Före kl 18:00
Priserna gäller per bana/timme
Normalpris: (över 18 år) 180kr
Familjepris:  (blandat vuxna och barn under 18 år) 170kr
Studerande: (under 18 år eller giltigt studentkort) 150kr
Pensionär: (över 65 år) 150kr
Kvällar och Helger
Priserna gäller per bana /timme
Normalpris: (över 18 år) 200kr
Familjepris: (blandat vuxna och barn under 18 år) 190kr
Studerande: (under 18 år eller giltigt studentkort) 180kr
Pensionär: (över 65 år) 180kr
Partybowling 220kr
Fredag – Lördag: 19-22
Barnkalas-paket
Bowling, korv m bröd, dryck, valfri glass 100kr/barn
Lägg till 10kr/barn för hamburgare

Boka online här!